Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

RB Academy şagirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəs üçün riyaziyyat fənnindən onlayn dərslər (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər

Nailə Axundova

Adi və onluq kəsrlər

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Faiz, nisbət, tənasüb

Nisbət, tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Həqiqi ədədlər

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədədlər. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Tam cəbri ifadələr

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli, onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

Müxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN

RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur