Kurslar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Adi və onluq kəsrlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Adi və onluq kəsrlər

4
1
13:23:47 saat

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Faiz, nisbət, tənasüb

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Faiz, nisbət, tənasüb

4
1
01:42:43 saat

Nisbət, tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Həqiqi ədədlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Həqiqi ədədlər

3
1
01:03:10 saat

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədədlər. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Tam cəbri ifadələr

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Tam cəbri ifadələr

3
1
00:57:00 saat

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli, onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

4
1
02:07:56 saat

Müxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

4
1
02:13:15 saat

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması