Riyaziyyat Bilik Akademiyası

RB Academy - Müasir öyrənmə platforması.

Uğur əldə etmək sənin əlindədir!

Öyrənmək üçün planlar qur, o planı həyata keçir və nəticəni yoxla!

Saytdan necə istifadə edə bilərəm?

Bu videoda siz saytda qeydiyyatdan keçməyi, kursa daxil olmağını və dərsə neçə daxil olmağına baxa bilərsiniz.

RB Academy, Riyaziyyat Bilik Akademiyası

Riyaziyyat Bilik Akademiyası Haqqında

Riyaziyyat Bilik Akademiyası hazırda riyaziyyatdan (zamanla bütün fənlərdən) hər bölmə üzrə xüsusi hazırlanmış dərs videolarından, hər online ders üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) qəbul proqramı çərçivəsində hazırlanmış online imtahan və testlərdən ibarətdir.

Riyaziyyat Bilik Akademiyası. Populyar Kurslar

RB Academy-də ən çox baxılan kurslarla bu bölümdə tanış ola bilərsiniz. Buradan kurs seçib şaqirdlər, abituriyentlər, riyaziyyatla və digər fənnlərlə marağlanan hər kəs üçün online dersler keçə bilər. Online dərslər RB Academy-də video formatında keçirilir. Belə bir platform online ders, online imtahan və online sinaq üçün Azərbaycanda ilk dəfə hazırlanıb. Riyaziyyat Bilik Akademiyası üçün dersler zamandan və məkandan olaraq asılı deyil. RB Academy üçüb bütün online ders, online imtahan və online sinaq tədrisi DİM-in proqramı əsasında hazırlanıb.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Hərəkət. Oxşarlıq MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

3
1
1

Hərəkət. Oxşarlıq MIQ və Sertifikasiya

2
1
00:42:08 saat

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kompleks ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Kompleks ədədlər MİQ və Sertifikasiya

2
1
01:00:11 saat

Kompleks ədədlər. Kompleks ədədin həqiqi və xəyalı hissəsi. İki kompleks ədədin cəmi, fərqi, hasili və nisbəti. Kompleks ədədin həndəsi yeri. Kompleks ədədin polyar koordinatları-modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkildə göstərilməsi. Triqonometrik şəkildə verilən kompleks ədədlərin hasili, nisbəti, qüvvətə yüksəldilməsi və n-ci dərəcədən kökü.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

5
5
1

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi MİQ və Sertifikasiya

6
1
02:17:12 saat

Permutasiyalar. Kombinezon. Nyuton binomu. Ehtimal nəzəriyyəsi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik funksiyalar MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Triqonometrik funksiyalar MİQ və Sertifikasiya

6
1
02:35:33 saat

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxluqlar MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Çoxluqlar MIQ və Sertifikasiya

2
1
00:43:55 saat

Çoxluq anlayışı. Çoxluğun xassələri. Universal çoxluq. Boş çoxluq. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Eyler-Venn diaqramı.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

İbtidai funksiya və inteqral MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

İbtidai funksiya və inteqral MIQ və Sertifikasiya

4
1
01:30:44 saat

İbtidai funksiya. Müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqral. İnteqralın xassələri. Əsas elementar funksiyaların qeyri müəyyən inteqralları cədvəli.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üstlü və loqarifmik funksiyalar Miq və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Üstlü və loqarifmik funksiyalar Miq və Sertifikasiya

2
1
01:18:23 saat

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Törəmə və tətbiqləri MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Törəmə və tətbiqləri MİQ və Sertifikasiya

5
1
03:02:12 saat

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması

RB Academy

Faydalı Məlumatlar

Riyaziyyat Bilik Akademiyası (RB Academy) - Azərbaycanda ilk online dərs və online imtahan üçün yaradılmış veb platformdır. RB Academy şaqidlərə və abituriyentlərə riyaziyyat və digər fənnlər üzrə online dərslər təqdim edir.

Saytda qeydiyyatdan necə keçə bilərəm?

RB Academy, Riyaziyyat Bilik Akademiyası

Nailə Axundova

Riyaziyyat

Naxçıvan şəhər Nazlı Tahirova adına fizika –riyaziyyat təmaüllü litseyin məzunu. Naxçıvan Dövlət Universitenin Riyaziyyat fakultəsinin məzunu. Hal-hazırda Abşeron rayon Mehdiabad 2 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi.

29 il təcrübə Peşəkar təlimçi 100% nəticə

RB Academy – də Online ders prosesi necə gedir?

01.

Dərsin video izahı

Öyrənmədə videodərslərə yetərincə vaxt ayrıldıqda yüksək nəticə əldə olunur

02.

Özünü suallarla yoxla

Hər mövzunu necə mənimsədiyini bir neçə dəfə videodərsə baxdıqdan sonra yoxlamalısan

03.

Zamanla və biliklə yarış

Bir neçə fəsli öyrəndikdən sonra aşağı və yuxarı təfəkkür sualları ilə biliyini zamanla sına

RB Academy. Online imtahanlar

Saytımızda həmçinin online sinaq imtahanından keçmək imkanı var. Online sinaq imtahanı, hər hansı fənnin ümumi kursu 25 sualdan ibarətdir və 90 dəqiqə davam edir. Bu müddət bitdikdən sonra online sinaq imtahanı avtomatik olaraq başa çatmış hesab edilir.

5 ₼ 2 ₼

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

0
30

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

30 sual

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik. Ardıcıllıq və silsilə.Həndəsənin əsas anlayışları.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı.Fiqurların sahəsi

5 ₼ 0.01 ₼

9-cu sinif riyaziyyat imtahan aprel

0
25

9-cu sinif riyaziyyat imtahan aprel

25 sual

Natural ədədlər,Adi və onluq kəsrlər.Tənasüb.Nisbət.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr. n dərəcəli köklər.Vuruqlara ayırma.Rasional kəsrlər.Birməchullu tənliklər.Bərabərsizlik.Həndəsənin əsas anlayışları..Çevrə.Üçbucaq.. .Dördbucaqlı..Düz xətt.Oxşarlıq.Çoxüzlülər

5 ₼ 0.01 ₼

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

0
30

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

30 sual

Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik.Triqonometrik funksiyalar.Triqonometrik tənliklər.Loqorifmik tənliklər.Loqarifmik bərabərsizlik.Törəmə.İbtidai funksiya.Limit.Kompleks ədədlər.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı..Fəzada düz xətt və müstəvilər.Çoxüzlülər.Fırlanma cisimləri.

2 ₼

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

0
25

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

25 sual

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Çevrə. Vektorlar. Fəzada düz xətt və müstəvilər.

2 ₼

10-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

0
25

10-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

25 sual

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər . Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Düzgün çoxbucaqlı. Koordinat sistemi.

2 ₼

9-cu sinif İmtahan 2 (Mart)

0
25

9-cu sinif İmtahan 2 (Mart)

25 sual

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb,nisbət,faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik. Üçbucaqlar. Dördbucaqlı. Çoxbucaqlı. Hərəkət. Oxşarlıq. Həqiqiədədlər. Çoxluqlar. Çevrə. Çoxüzlülər.

2 ₼

9-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

0
25

9-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

25 sual

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb, nisbət, faiz. Həqiqi ədələr. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Muxtəsər vurma düsturları. Dördbucaqlı. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə

Müəllimlər

İstənilən müəllimin online kursunu seçib dərhal öyrənməyə başlaya bilərsiniz.

Müəllimlərimiz seçilmiş müəllimlərdir. Xüsusi biliyə, öyrətmə strateqiyalarına malik, öyrətmək üçün fəaliyyətlərini düzgün qurmuş yüksək təcrübəli müəllimlərdir.

RB Academy

Rəylər

Kursumuzdan faydalanan istifadəçilərin rəyləri

Ölkənin hər yerindən şağirdlər və abituriyentlər RB Academy – də öz biliklərini artırmaq və yoxlamaq üçün online dersler və online imtahan keçə bilər. Bütün online dersler üzrə tədris materialını əhatə edən kurs DİM –in proqramı əsasında da hazırlanıb. Mövzunu yalnız mənimsədikdən sonra həmin mövzunun imtahanından keçin. Online imtahan suallarında çətinliyiniz olduqda və ya səhv yazdıqda, online imtahan üzrə hər sualın video izahatına baxa bilərsiniz.

RB Academy, Riyaziyyat Bilik Akademiyası

RB Academy – də Qeydiyayatdan keç və öyrənməyə başla

Xəbərlər

Riyaziyyat Bilik Akademiyası. Yeniliklər və xəbərlər.