İmtahanlar

RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər
Nailə Axundova

9-cu sinif noyabr imtahanı

Buraxılış proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11-ci sinif buraxılış ümumi 1

Buraxılış proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

10 sinif noyabr 1 ci imtahan

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.n dərəcəli köklər.Üçbucaqlar.Çevrə ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11 sinif noyabr 1 ci imtahan

n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Birməchullu tənliklər.Üçbucaqlar.Çevrə ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

9-cu sinif oktyabr İmtahanı

Faiz.Nisbət.Tənasüb,Həqiqi ədədlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

10 sinif oktyabr imtahanı

Faiz,,nisbət.,tənasüb.Həqiqi ədədlər,Tam cəbri ifadələr,Üçbucaqlar. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11 sinif oktyabr imtahanı

Faiz,,nisbət.,tənasüb.Həqiqi ədədlər,Tam cəbri ifadələr,Üçbucaqlar. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11-ci sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

10-cu sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

2 AZNay

Nailə Axundova

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik. Ardıcıllıq və silsilə.Həndəsənin əsas anlayışları.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı.Fiqurların sahəsi ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

9-cu sinif riyaziyyat imtahan aprel

Natural ədədlər,Adi və onluq kəsrlər.Tənasüb.Nisbət.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr. n dərəcəli köklər.Vuruqlara ayırma.Rasional kəsrlər.Birməchullu tənliklər.Bərabərsizlik.Həndəsənin əsas anlayışları..Çevrə.Üçbucaq.. .Dördbucaqlı..Düz xətt.Oxşarlıq.Çoxüzlülər ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik.Triqonometrik funksiyalar.Triqonometrik tənliklər.Loqorifmik tənliklər.Loqarifmik bərabərsizlik.Törəmə.İbtidai funksiya.Limit.Kompleks ədədlər.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı..Fəzada düz xətt və müstəvilər.Çoxüzlülər.Fırlanma cisimləri. ..

Ətraflı

5 AZN ay

2 AZNay

Nailə Axundova

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Çevrə. Vektorlar. Fəzada düz xətt və müstəvilər. ..

Ətraflı

2 AZNay

Nailə Axundova

10-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər . Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Düzgün çoxbucaqlı. Koordinat sistemi. ..

Ətraflı

2 AZNay

Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan 2 (Mart)

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb,nisbət,faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik. Üçbucaqlar. Dördbucaqlı. Çoxbucaqlı. Hərəkət. Oxşarlıq. Həqiqiədədlər. Çoxluqlar. Çevrə. Çoxüzlülər. ..

Ətraflı

2 AZNay

Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb, nisbət, faiz. Həqiqi ədələr. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Muxtəsər vurma düsturları. Dördbucaqlı. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə ..

Ətraflı

2 AZNay

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur