RBA Haqqında

Hörmətli istifadəçilər! Sizi saytımızda görməkdən məmnunuq!

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq öyrənmə,tədris etmə bacarıqlarında kifayət qədər yeniliklər var.Hər bir ölkənin təhsil sistemi həmin ölkənin real inkişafı,real mühiti ilə ayaqlaşır.Hər bir şagird məktəbi bitirdikdən sonra həm özünün,həm cəmiyyətin,həm də dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarına görə həyatını planlaşdırır.XXI əsrin tələbatı olan müstəqil öyrənmə,əlavə texnologiyalarla öyrənmə bacarığı gələcəyimiz olan uşaq və gənclərimizə aşılanmalıdır.Öyrənmədə yeniliyə açıq olan beyinlər öyrənməyin çətin olmadığını bilirlər.

Özünə inan! Bacaracağına inan! Beyninin gücünü kəşf et! Sadəcə istə, hədəflə, məqsədini bəlli et və bu istəyin həyata keçməsi üçün planlar qur, çalış! Alınacaq! Şübhən olmasın, 100% alınacaq.

İstifadəçilərin öz inkişaf dinamikalarını izləmək onlara fənlər üzrə hansı bölmələri daha yaxşı bildiklərini ,hansı bölmədə köməyə ehtiyac olduqlarını,hansı bölmə üzərində daha çox çalışmalarının mesajını verir.Saytımız bütün fənlərdən hər bölmə üzrə xüsusi hazırlanmış dərs videolarından ,hər dərs üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin(DİM) qəbul proqramı çərçivəsində hazırlanmış testlərdən və imtahanlardan ibarətdir.İmtahanlar mövzu üzrə və ümumi olaraq iki cürdür.Hər bölmə üzrə xüsusi imtahanlar və ilin müxtəlif aylarında tədris olunan materiala görə ümumi sınaq imtahanlarından ibarətdir.Dərs viderolarından dərsləri izləyib, həmin mövzunun testlərini işləyə bilərsiniz.Bu zaman siz həm zamanla yarışıb,həm də o mövzu üzrə hansı biliklərə yiyələndiyinizi sınaqdan keçirmiş olacaqsınız.Və bu prosesi siz istədiyiniz qədər sınaqdan keçirə bilərsiniz.Bu sizə inkişaf dinamikanızı izləmək imkanı verəcək.Zamanla bütün fənlər və bütün sinifləri əhatə edəcək olan platformamız sizə xidmət etməkdən məmnunluq duyur.

Hörmətlə: Nailə Axundova –Riyaziyyat Bilik Akademiyasının direktoru.

Üstünlüklərimiz

Riyaziyyat Bilik Akademiyasında tədris almağın üstünlükləri nələrdir?

Videodərslərin ən mükəmməl özəlliyi: dəfələrlə dərsin izahına baxıb anlamağı asanlaşdırmaq

Çətin məsələ və misalların ən səmərəli üsullarla izahı

Öyrənmənin strateqiyalarını video dərslərlə əldə etmə

Qazanılan bilikləri yerində tətbiq etməklə qısamüddətli yaddaşdan uzunmüddətli yaddaşa keçirmək