Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

Üçbucaqlar

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

Kursa daxildir

13 dərs

1 imtahan


15 AZN

10 AZN

Yadda saxla İndi al

Nə öyrənəcəyəm?

 • Üçbucaq bərabərsizliyi

 • Üçbucağın növünə görə tərəflərinin tapılması

 • Üçbucağın hündürlüyü

 • Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi

 • Düzbucaqlı üçbucaq

 • Bərabərtərəfli üçbucaq

 • Pifaqor teoremi

 • Üçbucağın növünün tərəflərinə görə, xaricinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzlərinə görə, hündürlüklərinə görə təyin olunması

 • Xüsusi düzbucaqlı üçbucaqların tərəflərinin müəyyən olunması

 • Medianın xassəsi

 • Üçbucağın tənböləninin xassəsi

 • Üçbucağın sahəsi

 • Üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiuslarının tapılması

 • Bərabərtərəfli üçbucağın sahəsi

 • Sinuslar teoremi

 • Kosinuslar teoremi

Təsvir

 • Üçbucağın daxili və xarici bucaqları. Perimetri. Üçbucaq bərabərsizliyi. Üçbucağın növləri. Üçbucağın növünə görə tərəflərinin tapılması. 

  Üçbucağın hündürlüyü. Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Üçbucağın orta xətti. 

  Bərabərtərəfli üçbucağaın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Bərabərtərəfli üçbucağın medianı, hündürlüyü və tənböləni. Perimetri və sahəsi. Pifaqor teoremi. 

  Düzbucaqlı üçbucaqda katetlər, hipotenuz, katetlərin proyeksiyaları arasında əlaqə düsturları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. 

  Üçbucağın növünün tərəflərinə görə, xaricinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzlərinə görə, hündürlüklərinə görə təyin olunması. Xüsusi düzbucaqlı üçbucaqların tərəflərinin müəyyən olunması. 

  Düzbucaqlı üçbucaqda median tənbölən, tənbölən hündürlük, hündürlük median arasında qalan bucaq. Düzbucaqlı üçbucaqda tərəflər və bucaqlar arasında əlaqə (sin, cos, tg, ctg)

  Medianın xassəsi. Medianın düsturları. Üçbucağın medianının və orta xətlərinin əmələ gətirdiyi hissələrin üçbucağın sahəsinin hansı hissəsi olduğunun  müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaqda median. 

  Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Tənbölənin düsturu. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi anlayışı. Üçbucağın təpə nöqtəsindən çıxan düz xəttin üçbucağın sahəsini mütənasib hissələrə bölməsi. 

  Üçbucağın tərəf və hündürlüyünə görə sahəsinin tapılması. Üçbucağın iki tərəf və onlar arasında qalan bucağına görə sahəsinin tapılması. Üçbucağın üç tərəfinə görə sahəsinin tapılması-Heron düsturu. 

  Düzbucaqlı üçbucağın katetlərinə görə sahəsinin tapılması. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuz və hipotenuza çəkilmiş hündürlüyünə görə sahəsinin tapılması. 

  Düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrəyə görə sahəsinin tapılması. Üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiuslarının tapılması. Bərabərtərəfli üçbucağın sahəsi. Sinuslar teoremi. 

  Üçbucağın tərəflərinin qarşı bucaqlarının sinusları ilə ifadəsi. Kosinuslar teoremi. Üçbucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucağına görə üçüncü tərəfinin tapılması. Üçbucağın üç tərəfinə görə verilmiş bucağının tapılması. 

  Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları.Bərabərtərəfli üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiuslar.

Bu kursun tədris planı

13 dərs

– 1 imtahan


Üçbucaqlar
Üçbucaqlar

Nailə Axundova

Nailə Axundova Ələsgər qızı 19.02.1977Naxçıvan şəhər Nazlı Tahirova adına fizika –riyaziyyat təmaüllü litseyin məzunu.Naxçıvan Dövlət Universitenin Riyaziyyat fakultəsinin məzunu.Hal- hazırda Abşeron rayon Mehdiabad 2 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi.2014-2015 il İlin Ən Yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi2017 ci il Prezident tərəfindən  Tərəqqi medalı ilə təltif olunub.2009 il Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Cəbr” və “Həndəsə “ əlavə tədris   vəsaitlərinin  müəllifi2017 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Uçmaca “ Riyaziyyat  V və VI sinif kitablarının müəllifi 2017 -ci ildə  “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Riyaziyyat” əlavə vəsaitinin müəllifi2018 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  Riyaziyyat test bankının həmmüəllifiMental- arifmetik müəllimi10-larla kursu müvəffəqiyyətlə nəticələnən iştirakçısı. Müxtəlif elmi məqalələrin müəllifi

Ətraflı

Reytinq

5

2 reytinq əsasında
0 %
0 %
0 %
50 %
50 %

Lider lövhəsi

Toplanılan bal
Tarix

Daria Alizade

30 bal
20-09-2023

Mustafazde Ramal

30 bal
04-05-2022

Yunis Guliyev

30 bal
11-05-2022

Nəzrin Cavadzadə

29 bal
11-05-2022

Nicat Hüseynli (Fatmayı)

29 bal
11-05-2022

Əhmədzadə Fatimə:)

28 bal
16-09-2023

Zeynalova Məryəm

28 bal
14-10-2022

Fərid Əliyev

28 bal
29-04-2022

Bağırova Fidan &

28 bal
20-09-2023

Fidan Ağamirzəyeva

28 bal
14-09-2022
RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur