İmtahanlar

Riyaziyyat testleri. Riyaziyyat sınaq imtahanları.

Riyaziyyat testleri RB Academy -da şaqirdlər, abituriyentlər, riyaziyyata marağı olan hər kəs riyaziyyat fənnindən imtahan keçə bilər.

Azərbaycanda ilk olaraq riyaziyyat online sinaq imtahanlari belə bir platforma hazırlanıb. Riyaziyyat testleri zamandan və məkandan asılı olmayaraq izləyib mənimsəmə yüksək faizdir.

İmtahan riyaziyyat online sinaq formatında keçirilir. Hal-hazırda IX-XI siniflər üçün riyaziyyat testleri nəzərdə tutulub. Bütün abituriyentlər öz biliklərini riyaziyyat sinaq testleri ilə yoxlaya bilələr. Və imtahanı istənilən qədər keçə bilələr.

Hər bir riyaziyyat imtahani 30 sualdan ibarətdir və hər sualın 5 cavabı var. Riyaziyyat testleri həm cəbr, həm həndəsə mövzullardan ibarətdir. Riyaziyyat imtahan üçün 90 dəqiqə ayırılır və vaxt bitənən sonra imtahan bağlanır.

Bütün riyaziyyat online sinaq imtahani üzrə tədris materialını əhatə edən kurs DİM –in proqramı əsasında da hazırlanıb.

2 ₼ / ay

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

Müəllim: Nailə Axundova

0
0
1

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

1
1
00:00:00 saat

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Çevrə. Vektorlar. Fəzada düz xətt və müstəvilər.

5 ₼ / ay2 ₼ / ay

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Müəllim: Nailə Axundova

0
0
1

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

1
1
18:00:00 saat

Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik.Triqonometrik funksiyalar.Triqonometrik tənliklər.Loqorifmik tənliklər.Loqarifmik bərabərsizlik.Törəmə.İbtidai funksiya.Limit.Kompleks ədədlər.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı..Fəzada düz xətt və müstəvilər.Çoxüzlülər.Fırlanma cisimləri.

5 ₼ / ay2 ₼ / ay

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Müəllim: Nailə Axundova

0
0
1

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

1
1
18:00:00 saat

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik. Ardıcıllıq və silsilə.Həndəsənin əsas anlayışları.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı.Fiqurların sahəsi

Riyaziyyat online sinaq imtahani RB Academy-də

 

Siz ümumi riyaziyyat kursu keçənən sonra özünüzü riyaziyyat sinaq imtahanında yoxlaya bilərsiniz. Riyaziyyat sinaq imtahanı hal-hazırda yalnız IX-XI siniflər üçün DİM-ın proqramı əsasında hazırlanıb. Saytımız zamanla bütün sinifləri və fənnləri əhatə edəcək .

Hər riyaziyyat imtahan bitənən sonra siz bütün nəticəni görürsüz. Riyaziyyat testleri üçün hər bir sual yaradan test video ilə izah olunur.

Əgər tələbə riyaziyyat imtahan üzrə sualı başa düşməyibsə, cavabdan sonra sual video ilə izah olunur. Bu, tələbələrin rahatlığı üçün edilir ki, onlar uzun müddət cavab axtarmasınlar və riyaziyyat online sinaq imtahanin mövzusunda olan sualı dərhal başa düşsünlər.

Biliklərinizi yoxlamaq və yuxarı siniflər üçün ümumi riyaziyyat imtahan keçmək üçün siz ödəniş etməlisiniz. Riyaziyyat sinaq testleri hər kəs üçün əlçatan bir qiymətdir. Tələbə ölkənin istənilən yerində və ona uyğun olan vaxtda riyaziyyat sinaq testleri verə bilər.

Ümumi imtahanlarda biliklərinizi yoxlamazdan əvvəl sizə ümumi riyaziyyat kursu keçməyi məsləhət görürük: video dərslərə baxın və tematik testlərdən keçin. Yalnız proqramı tam bitirdikdən və diqqətlə öyrəndikdən sonra riyaziyyatdan testləri keçin.

Riyaziyyat testleri çoxlu sayda mövzulardan ibarətdir: Natural ədədlər; Adi və onluq kəsrlər; Faiz, nisbət, tənasüb; Həqiqi ədədlər; Tam cəbri ifadələr; Köklər; Birməchullu tənliklər; Ədədi ardıcıllıq və silsilələr;Həndəsənin əsas anlayışları,Çevrə;Üçbucaqlar;Dördbucaqlılar; Fiqurların xassəsi; Funksiyalar və qrafiklər; Triqonometrik funksiyalar; Toplama teoremləri; Triqonometrik tənliklər; triqonometrik bərabərsizliklər; Törəmə və tətbiqləri; Üstlü və loqarifmik funksiyalar; Üstlü və loqarifmik tənlik və bərabərsizlik; İbtidai funksiya və inteqral, Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi; Kompleks ədədlər; Ardicillığın limiti; Çoxluqlar; Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt; Çoxüzlülər; Fəzada düz xətt və müstəvilər; Fırlanma cisimləri.

Riyaziyyat online sinaq üçün veb-saytın yaradılmasında məqsəd, məhz bu formada öyrənmədə çox böyük irəliləyişlərin  olmasıdır. Riyaziyyat online sinaq imtahanları keçmək üçün rahat və istifadəsi asan veb sayt RB ACADEMY -dir.

Biz riyaziyyat testleri keçmək istəyənlərin diqqətini bu kurslara cəlb etmək istəyirik. Bununçün RB ACADEMY-ni hazırladıq. Sizlər asanlıqla riyaziyyat sinaq imtahanları keçə biləsiniz. Valideynlər də bu platformada öz övladlarının mövzuları necə mənimsədiklərini yoxlaya bilərlər. İndiki və gələcək nəsil üçün ən optimal və unikal bir məktəb yaratmağa çalışdıq.

RB ACADEMY sizlərə uğurlar arzulayır.