Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi.

Kursa daxildir

7 dərs

1 imtahan


15 AZN

10 AZN

Yadda saxla İndi al

Nə öyrənəcəyəm?

 • Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi
 • Paraleloqramın sahəsi
 • Düzbucaqlının sahəsi
 • Rombun sahəsi
 • Kvadratın sahəsi
 • Trapesiyanın sahəsi
 • Altıbucaqlının sahəsi
 • Üçbucağın sahəsi
 • Dairənin sahəsi
 • Düzgün çoxbucaqlının sahəsi

Təsvir

 • Çoxbucaqlı. Qabarıq və qabrıq olmayan çoxbucaqlı. Qabarıq çoxbucaqlının  daxili və xarici bucaqlarının cəmi. Çoxbucaqlının diaqonalı. Çoxbucaqlının bir təpədən çıxan diaqonallarının sayı. 

  Çoxbucaqlının ümumi diaqonallarının sayı. Paraleloqram və onun xassələri. Diaqonallarının xassəsi. Diaqonalları və tərəfləri arasında əlaqə düsturu. Paraleloqramın perimetri. 

  Paraleloqramın sahə düsturları. Paraleloqramın bucaq tənböləninin xüsusiyyəti. Paraleloqramın  müxtəlif hissələrinin sahələrinin  ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi. 

  Paraleloqramın növləri. Düzbucaqlı. Düzbucaqlının xassələri. Düzbucaqlının tərəf diaqonal arasında əlaqə düsturları. Düzbucaqlının simmetriya oxları. Düzbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrə. 

  Düzbucaqlının perimetri. Düzbucaqlının sahə düsturları. Düzbucaqlının müxtəlif hissələrinin sahələrinin  ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi. Düzbucaqlının bucaq tənböləninin xüsusiyyəti. 

  Düzbucaqlının diaqonalları arasındakı 600 –li bucağa görə tərəflərinin müəyyən olunması. Paraleloqramın növü-Romb. Rombun xassələri. Rombun perimetri və sahə düsturları. 

  Rombun və paraleloqramın  ortaq və fərqli xassələri. Rombun diaqonallarının xassəsi. Rombun diaqonalları və tərəfi arasında əlaqə düsturu. İti bucağı 600 rombun diaqonallarının təyin olunması. 

  Rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Rombun hündürlüyü. Rombun simmetriya oxları. 

  Paraleloqramın növü-Kvadrat. Kvadratın xassələri. Kvadratın diaqonallarının xassəsi. Kvadratın diaqonalları ilə tərəfi arasında əlaqə. Kvadratın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusları. 

  Kvadratın simmetriya oxları. Kvadratın perimetri. Kvadratın sahəsi. Paraleloqram, düzbucaqlı, romb və kvadratın ortaq və fərqli xassələri.

  Trapesiya və onun növləri. Trapesiyanın  xassələri. Trapesiyanın orta xətti. Trapesiyanın oturacağına bitişik bucaqları. Trapesiyanın perimetri və sahəsi. Trapesiyanın diaqonal və tərəfləri arasında əlaqə düsturları. 

  Bərabəryanlı trapesiya. Düzbucaqlı trapesiya. Trapesiyanın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunun tapılması. Diaqonalları perpendikulyar olan düzbucaqlı və bərabəryanlı trapesiyanın xüsusiyyətləri. 

  Trapesiyanın diaqonalının tənbölən olarsa, xüsusiyyəti. Trapesiyanın diaqonalının ondan oxşar üçbucaq ayırması. Trapesiyanın xaricinə çevrə  çəkilərsə növünün müəyyən olunması. 

  Trapesiyanın diaqonallarının xassəsi. İxtiyari dördbucaqlının sahəsi. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün çoxbucaqlının xarici və daxili bucağının müəyyən edilməsi. Düzgün çoxbucaqlınin xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusu. 

  Düzgün çoxbucaqlının xaricinnə və daxilinə çevrə çəkilərsə, sahəsinin tapılması. Düzgün altıbucaqlının Xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. 

  Düzgün altıbucaqlının böyük və kiçik diaaqonalların. Düzgün çoxbucaqlının perimetri və sahəsi.

Bu kursun tədris planı

7 dərs

– 1 imtahan


Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya
Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya

Nailə Axundova

Nailə Axundova Ələsgər qızı 19.02.1977Naxçıvan şəhər Nazlı Tahirova adına fizika –riyaziyyat təmaüllü litseyin məzunu.Naxçıvan Dövlət Universitenin Riyaziyyat fakultəsinin məzunu.Hal- hazırda Abşeron rayon Mehdiabad 2 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi.2014-2015 il İlin Ən Yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi2017 ci il Prezident tərəfindən  Tərəqqi medalı ilə təltif olunub.2009 il Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Cəbr” və “Həndəsə “ əlavə tədris   vəsaitlərinin  müəllifi2017 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Uçmaca “ Riyaziyyat  V və VI sinif kitablarının müəllifi 2017 -ci ildə  “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Riyaziyyat” əlavə vəsaitinin müəllifi2018 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  Riyaziyyat test bankının həmmüəllifiMental- arifmetik müəllimi10-larla kursu müvəffəqiyyətlə nəticələnən iştirakçısı. Müxtəlif elmi məqalələrin müəllifi

Ətraflı

Reytinq

0

0 reytinq əsasında
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Lider lövhəsi

Toplanılan bal
Tarix

Turkay Alizade

0 bal
10-10-2022
RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur