11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Çevrə. Vektorlar. Fəzada düz xətt və müstəvilər.

Kursa daxildir

1 dərs

1 imtahan

00:00:00 saat

2 AZN ay

0 AZN ay

Sevimlilər İndi al

Nə öyrənəcəyəm?

Təsvir

  • Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Müxtəsər vurma düsturları. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Dördbucaqlılar. Düzgün çoxbucaqlı. Çevrə. Çevrənin tənliyi. Vektorlar. Koordinat sistemi. Fəzada düz xətt və müstəvilər. İkiüzlü bucaqlar.

Bu kursun tədris planı

1 dərs

– 1 imtahan

– 00:00:00 saat

11-ci sinif İmtahan 1 00:00:00 saat
11-ci sinif İmtahan 1

Reytinq

0

0 reytinq əsasında
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Lider lövhəsi

Toplanılan bal
Tarix

Elmar Aliyev

8 bal
10-08-2022

Fakhri Ahmadov

1 bal
24-03-2022

Aytəkin Şirinova

0 bal
29-03-2022

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur