Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

Çevrə MİQ və Sertifikasiya

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

Kursa daxildir

13 dərs

1 imtahan


15 AZN

10 AZN

Yadda saxla İndi al

Nə öyrənəcəyəm?

 • Düz xətlərin çevrə ilə qarşılıqlı vəziyyəti
 • Çevrəyə çəkilən toxunan və xassələri
 • Mərkəzi bucaq anlayışı
 • Daxilə çəkilmiş bucaq anlayışı
 • Vətərlər arasında qalan bucaq
 • Toxunan və kəsənin xassəsi
 • Toxunan və kəsən arasında qalan bucaq
 • Çevrədə kəsənin xassəsi
 • Çevrənin kəsənləri arasında qalan bucaq
 • İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti
 • Konsentrik çevrələr
 • Çevrənin uzunluğu, çevrə qövsünün uzunluğu
 • Dairənin sahəsi, dairə sektorunun sahəsi, radiusları
 • Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələriun radiusları

Təsvir

 • Radius, vətər, diametr anlayışı. Düz xətlərin çevrə ilə qarşılıqlı vəziyyəti. Minor və mayor qövslər. Yarımçevrə. Çevrəyə çəkilən toxunan və xassələri. 

  Mərkəzdən eyni məsafədə yerləşən vətərlərin xassəsi. Bərabər vətərlərin xassəsi. Diametrə perpendikulyar olan vətərin xassəsi. Eyni gövsə söykənən vətərlərin xassəsi. 

  Paralel vətərlərin xassəsi. Mərkəzi bucaq anlayışı. Daxilə çəkilmiş bucaq anlayışı. Diametrə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq. Eyni qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar. 

  Kəsişən vətərlərin xassəsi. Vətərlər arasında qalan bucaq. Toxunan və kəsənin xassəsi. Toxunan və kəsən arasında qalan bucaq. Çevrədə kəsənin xassəsi. 

  Çevrənin kəsənləri arasında qalan bucaq. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. Konsentrik çevrələr. İki çevrənin müxtəlif qarşılıqlı vəziyyətlərinə görə toxunanlarının müəyyən edilməsi.  

  Çevrənin uzunluğu, çevrə qövsünün uzunluğu. Dairənin sahəsi, dairə sektorunun sahəsi. Seqment anlayışı. Dördbucaqlıların xaricinə və daxilinə çevrə çəkmənin mümkünlüyü. 

  Düzbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Kvadratın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu.

  Trapesiyanin daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Düzgün çoxbucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusları. Düzgün altıbucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusları. 

  Üçbucaqların xaricinə və daxilinə  çəkilmiş çevrələrin radiusları. İxtiyari üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə. Ptolomey teoremi.

Bu kursun tədris planı

13 dərs

– 1 imtahan


Çevrə MİQ və Sertifikasiya
Çevrə MİQ və Sertifikasiya

Nailə Axundova

Nailə Axundova Ələsgər qızı 19.02.1977Naxçıvan şəhər Nazlı Tahirova adına fizika –riyaziyyat təmaüllü litseyin məzunu.Naxçıvan Dövlət Universitenin Riyaziyyat fakultəsinin məzunu.Hal- hazırda Abşeron rayon Mehdiabad 2 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi.2014-2015 il İlin Ən Yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi2017 ci il Prezident tərəfindən  Tərəqqi medalı ilə təltif olunub.2009 il Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Cəbr” və “Həndəsə “ əlavə tədris   vəsaitlərinin  müəllifi2017 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  “Uçmaca “ Riyaziyyat  V və VI sinif kitablarının müəllifi 2017 -ci ildə  “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Riyaziyyat” əlavə vəsaitinin müəllifi2018 ci ildə “Hədəf” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan  Riyaziyyat test bankının həmmüəllifiMental- arifmetik müəllimi10-larla kursu müvəffəqiyyətlə nəticələnən iştirakçısı. Müxtəlif elmi məqalələrin müəllifi

Ətraflı

Reytinq

0

0 reytinq əsasında
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Lider lövhəsi

Toplanılan bal
Tarix

Aytəkin Şirinova

0 bal
25-03-2022
RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur