Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

İmtahanlar

RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər
Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif ümumi imtahan 4 (blok)

Blok imtahanını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif ümumi imtahan 3(blok)

Blok imtahanını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9 sinif buraxılış imtahanı mart(ümumi)

Buraxılış suallarını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9 sinif buraxılış imtahanı 1

Buraxılış proqramını əhatə edir. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9 sinif yanvar imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Birməchullu tənliklər.n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.Üçbucaqlar.Çevrə. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10 sinif yanvar imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Birməchullu tənliklər.n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər.Üçbucaqlar.Çevrə.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif yanvar imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Birməchullu tənliklər.n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər.Ardıcıllıq,silsilə.Triqonometrik funksiyalar .Triqonometrik toplama teoremləri.Üçbucaqlar.Çevrə.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi.Hərəkət .Oxşarlıq ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

11-ci sinif buraxılış ümumi 2

Buraxılış proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif dekabr imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz,nisbət,tənasüb.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər.n dərəcəli köklər.Həndəsənin əsas anlayışları.Üçbucaqlar. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10 sinif dekabr imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Birməchullu tənliklər.n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər.Ardıcıllıq,silsilə.Üçbucaqlar.Çevrə.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif dekabr imtahanı

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Birməchullu tənliklər.n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər.Ardıcıllıq,silsilə.Üçbucaqlar.Çevrə.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif noyabr imtahanı

Buraxılış proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

11-ci sinif buraxılış ümumi 1

Buraxılış proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10 sinif noyabr 1 ci imtahan

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər.Kəsr üstlü qüvvətin xassələri.n dərəcəli köklər.Üçbucaqlar.Çevrə ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif noyabr 1 ci imtahan

n dərəcəli Köklər.Rasional kəsrlər.Birməchullu tənliklər.Üçbucaqlar.Çevrə ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif oktyabr İmtahanı

Faiz.Nisbət.Tənasüb,Həqiqi ədədlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10 sinif oktyabr imtahanı

Faiz,,nisbət.,tənasüb.Həqiqi ədədlər,Tam cəbri ifadələr,Üçbucaqlar. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11 sinif oktyabr imtahanı

Faiz,,nisbət.,tənasüb.Həqiqi ədədlər,Tam cəbri ifadələr,Üçbucaqlar. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11-ci sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10-cu sinif İmtahan sentyabr

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.Həndəsənin əsas anlayışları. ..

Ətraflı

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

10-cu sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik. Ardıcıllıq və silsilə.Həndəsənin əsas anlayışları.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı.Fiqurların sahəsi ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif riyaziyyat imtahan aprel

Natural ədədlər,Adi və onluq kəsrlər.Tənasüb.Nisbət.Faiz.Həqiqi ədədlər.Tam cəbri ifadələr. n dərəcəli köklər.Vuruqlara ayırma.Rasional kəsrlər.Birməchullu tənliklər.Bərabərsizlik.Həndəsənin əsas anlayışları..Çevrə.Üçbucaq.. .Dördbucaqlı..Düz xətt.Oxşarlıq.Çoxüzlülər ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 30 Nailə Axundova

11-ci sinif riyaziyyat İmtahan aprel

Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Tam cəbri ifadələr.Rasional kəsrlər.Vuruqlara ayırma.n dərəcəli köklər.Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.Bərabərsizlik.Triqonometrik funksiyalar.Triqonometrik tənliklər.Loqorifmik tənliklər.Loqarifmik bərabərsizlik.Törəmə.İbtidai funksiya.Limit.Kompleks ədədlər.Çevrə.Üçbucaq.Dördbucaqlı..Fəzada düz xətt və müstəvilər.Çoxüzlülər.Fırlanma cisimləri. ..

Ətraflı

5 AZN

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

11-ci sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Funksiyalar. Kompleks ədədlər. Triqonometrik tənliklər. Loqarifmik funksiyalar. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Çevrə. Vektorlar. Fəzada düz xətt və müstəvilər. ..

Ətraflı

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

10-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Faiz. Bərabərsizlik. Adi və onluq kəsrlər . Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Ehtimal nəzəriyyəsi. Üçbucaqlar. Çoxbucaqlı. Düzgün çoxbucaqlı. Koordinat sistemi. ..

Ətraflı

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan 2 (Mart)

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb,nisbət,faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizlik. Üçbucaqlar. Dördbucaqlı. Çoxbucaqlı. Hərəkət. Oxşarlıq. Həqiqiədədlər. Çoxluqlar. Çevrə. Çoxüzlülər. ..

Ətraflı

2 AZN

Sual sayı: 25 Nailə Axundova

9-cu sinif İmtahan 1 (Mart)

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Tənasüb, nisbət, faiz. Həqiqi ədələr. Tam cəbri ifadələr. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Muxtəsər vurma düsturları. Dördbucaqlı. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə ..

Ətraflı

2 AZN

RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur